Witam Państwa na stronie poświęconej prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej. Tytuł zawodowy adwokata i uprawnienia do wykonywania zawodu uzyskałem w wyniku wpisu na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. W 2010 r. uzyskałem tytuł doktora nauk prawnych (Katolicki Uniwersytet Lubelski) za rozprawę doktorską poświęconą zagadnieniom nacjonalizacji nieruchomości ziemskich w drodze reformy rolnej. Dotychczasowe, ponad ośmioletnie doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując m.in. w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  w  Warszawie  oraz  wykonując  zawód  radcy prawnego. Specjalizuję  się przede   wszystkim w sprawach odszkodowawczych (wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie) oraz w prawie administracyjnym. Kancelaria na stałe współpracuje z Kancelarią Adwokacką Klaudiusza Głód w Nowym Sączu.
     Moją dewizą jest świadczenie pomocy prawnej na jak najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasad etyki adwokackiej. Zapraszam do zapoznania się z profilem i szczegółową ofertą Kancelarii, żywiąc nadzieję, że zachęci ona Państwa do skorzystania z moich usług.

 

Z poważaniem,

                       adwokat dr Waldemar Ziętek

 
4